Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Taxor för hyra av offentlig plats 2020

Här hittar du taxor och avgifter för hyra av offentlig plats. Dessa gäller för 2020.

Kiosker, serveringar, försäljningsplatser

Upplåtelseändamål

Kostnad

Permanent kiosk- och serveringsbyggnad

Fristående kiosk- och serveringsbyggnader om max 25 m2 stående på plats hela året.

55 075:- per år

Säsongbetonad kiosk- och serveringsbyggnad

Fristående kiosk- och serveringsbyggnad stående på plats del av år.

27 849:- per säsong

Permanent uteservering

Tillbyggnad på offentlig plats men i anslutning till och beroende av lokal.

2 203:- per m² och år

Uteservering

Yta i anslutning till serveringslokal.

1114:- per m² och år

Försäljningsplatser - tillfällig försäljning på offentlig plats

T ex kioskvagnar, Food truck samt annan ”pop-up”-verksamhet. Gäller också jordgubbsförsäljning, glassboxar och liknande utanför butikslokal samt bar på uteservering.

1 559:- per vecka

Julgransförsäljningsplats

Gäller också t ex jordgubbsförsäljning, glassboxar och liknande utanför butikslokal. Försäljningsperioden för julgranar är 30/11-24/12.


779:- per vecka

Skyltvaror/demonstrationsobjekt i direkt anslutning till butikslokal Skyltvaror som upptar gångyta i direkt anslutning till butiksfasad.

2536:- per plats och årReklam, hänvisning, distribution och skyltar

Upplåtelseändamål

Kostnad

Löpande reklamupplåtelser, stillastående bild

2598:- per m² affischyta och år

Tillfällig reklam

343:- per m² affischyta/vecka. Lägst 3690:-/föremål

Informations-, samlingstavlor och hänvisningsskyltar

3690:- per plats och år. Nolltaxa om inget reklaminslag.

Banderoll

416:- per dygn och reklamföremål

Varumärkesskylt, tex trottoarpratare

2536:- per år och skylt

Byggskylt, reklam på byggnadsställning, reklamvepa

2 587 per m² skyltyta och årMarkdisposition i samband med evenemang, kultur, sport och idrott.

Upplåtelseändamål

Kostnad

Ingen avgift för besökare, där arrangemang inte har koppling till en eller flera produkter eller företag.

Ingen avgift

Med avgift för besökare, där arrangemang/evenemang har huvudsyfte att marknadsföra en produkt och/eller företag.

73:- per m² och dygn

Lokal anknytning där lokala föreningar anordnar arrangemang i sitt eget närområde. Loppmarknad, auktioner m fl.

655:- per tillfälle

Privata sammankomst, utan inträde.

Ingen avgift

Privata sammankomster, med inträde och i syfte att marknadsföra.

70:- per m² och dygn

Cirkus

4053 :- per dygn

Större marknad i likhet med Bondens marknad och julmarknader.

5 :- per m², stånd o dag

Filminspelning

Område som används för filminspelning.

2265:- per dygnByggverksamhet av olika slag

Upplåtelseändamål

Kostnad

Byggetableringar, inhägnade arbetsområden

En byggetablering är ett inhägnat arbetsområde bestående av olika delkomponenter/funktioner exempel: arbetsbod, materialcontainer,
bygghiss, rörledningar och ställningstorn.

130:- per m² och månad

Fristående container, arbetsbod eller liknande

Ett eller flera byggrelaterade föremål som inte utgör ett inhägnat
etableringsområde.

1:a veckan kostnadsfri därefter 118:- per dag

Fristående mobilkran, saxlift, skylift, motorredskap

Fordon eller liknande arbetsredskap som ställs upp för
annat ändamål än parkering.

1039:- per dygn

Byggställning

Ställningar av olika slag avsedda för fasadarbeten som placeras på
allmän plats.

9222:- per fastighet

Byggställning

Upplagsyta för ställningsmaterial i samband med upp- och
nedmontering får högst omfatta 25 m2 under 5 dygn vid vardera
tillfället.

3117:- per fastighet


Byggnader vars huvudsyfte inte är försäljning eller servering

Upplåtelseändamål

Kostnad

Byggnader
Exempelvis vid evakuering i samband med ombyggnad av t ex
affärsverksamheter eller bostäder.

634:- per m²

Tillfälliga bostäder
Enligt beslut i kommunfullmäktige.

0:-

Nätstation, stadsgasstation, teknikskåp och liknande

Mindre byggnad för tekniska installationer av olika slag, max 25 m².

12470:-per

plats och årÖvrigt

Upplåtelseändamål

Kostnad

Buntlådor
Avser buntlådor, tidningsställ för gratistidningar eller liknande föremål.

312:-per st

och år

Ramp och liknande
Markområde där tillståndshavaren har en anläggning för tillfart, ingång eller liknande men där huvudsyftet är att tillgängliggöra för rörelsehindrade.

0:-

Återvinningsstation
Behållare för återvinningsmaterial.

811:- per m²

och årMer information
Kontakt
Till toppen av sidan