Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ny arrendator sökes till Elfviks gård

I samband med att den nuvarande arrendatorn går i pension finns en unik chans att arrendera Elfviks gård och förvalta och utveckla ett aktivt och storstadsnära jordbruk.

Äldre lantliga byggnader.

I en fantastisk miljö längst ut på Elfvikslandet ligger Elfviks gård. Gårdens areal omfattar 120 hektar i ekologisk drift och är förmodligen Sveriges mest storstadsnära lantbruk. Elfviks gård är en öppen gård som lockar besökare i alla åldrar.

Fram till 2010 drev Lidingö stad gården i egen regi. Nuvarande lantbrukare, som drivit gården sedan 2010, går i pension och har sagt upp arrendet. Lidingö stad söker därför en ny arrendator som ska tillträda gården den 15 mars 2023.

Bevara och utveckla

Genom ett naturvårdande, aktivt jordbruk vill vi att Lidingös unika odlingslandskap med dess mycket stora natur- och kulturhistoriska värden ska bibehållas och utvecklas. Åkerbruk med vallproduktion, betesdrift med får, hästar och gärna ett antal kor är den pågående och lämpliga driftinriktningen.

Ett viktigt komplement i arrendatorns ekonomi är andrahandsupplåtelser av lokaler och mark. Här finns bland annat gårdsbistro, antikhandel, galleri, andelsodling, gårdsmejeri och ridskola.

Kulturhistoriska byggnader

På gården finns ett stall med 19 boxplatser och en modern lösdrift för cirka 20 hästar, ridbana och ett ridhus på 20x60 meter. Här finns också fårhus, ladugård med loge, verkstad, gårdskontor och hönshus. Byggnaderna som är av mycket stort kulturhistoriskt värde är genomgående i bra skick. I gårdsarrendet ingår en attraktiv, välskött bostad om cirka 175 kvadratmeter.

Gårdens mark består av cirka 50 hektar åker för foderproduktion (vall) och cirka 70 hektar naturbetesmarker där för närvarande 60 tackor och sommartid drygt 100 lamm sköter naturvården. Gården drivs ekologiskt sedan 2010, marken är omställd och godkänd som EU-ekologisk.

Intresserad?

Vi söker en arrendator med dokumenterad kunskap och erfarenhet av jordbruk, maskiner och djurhållning. Du bör vara positiv till en mångfald av aktörer och besökare på gården.
Ett personligt brev med tillhörande CV samt en översiktlig beskrivning av den tänkta driften av gården med ekonomisk kalkyl ska bifogas ansökan.

Publicerad 2022-03-16.

Mer information
Till toppen av sidan