Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Renoveringen av Zetterbergsdammen skjuts upp

Nu finns det en renoveringsplan för Zetterbergsdammen som är ekonomiskt hållbar. Arbetet kommer dock inte att kunna starta förrän tidigast 2021.

Zetterbergdammen med staket runt.

Sedan 2017 har en renovering av Zetterbergsdammen med omgivande park utretts och projekterats. Syftet är i första hand att förbättra den biologiska mångfalden och skapa en mer hållbar dagvattenlösning i dammen. Flera alternativ har studerats grundligt men de har inneburit för höga kostnader.

Men nu har alltså teknik- och fastighetsnämnden landat i ett alternativ som är ekonomiskt hållbart. En renovering kan dock påbörjas tidigast nästa år, när nya budgetmedel finns.

—Vi har gjort ett omtag för att få ner kostnaderna för renoveringen. Dammen är i stort behov av upprustning men de tidigare förslagen har varit orimligt dyra. Från stadens sida vill vi vårda vår vackra miljö men det måste ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

I höst ska beslut fattas om när en ombyggnation av Zetterbergsdammen kan vara lämplig. Oavsett när en renovering kan starta behöver den göras över två kalenderår, med hänsyn till grod- och kräldjuren i dammen.

Till toppen av sidan