Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skadade träd måste fällas

I början av mars utsattes sju av stadens träd i Islinge för skadegörelse. Efter en närmare undersökning är bedömningen att samtliga träd måste fällas. Händelsen är polisanmäld.

Detaljbild av träd som utsatts för skadegörelse med motorsåg.

Någon eller några personer har skadat träden genom att göra djupa hack i dem med motorsåg. Det handlar om fem skogslönnar och två askar med en omkrets mellan 118 och 248 centimeter.

Finns inget alternativ

Staden har låtit göra en omfattande undersökning och riskbedömning av träden. Den visar att det tyvärr inte finns något alternativ till att fälla träden, det är av säkerhetsskäl för riskabelt att låta dem stå kvar. Ett av träden har blåst omkull utan att orsaka någon ytterligare skada.

En värdering av träden enligt Alnarpsmodellen har också gjorts. Det totala värdet av de skadade träden uppskattas vara mellan 2,5 och 3 miljoner kronor.

- Det är väldigt tråkigt att någon gjort denna skadegörelse på Lidingöbornas träd . Vi kommer att utreda möjligheterna att driva en skadeståndsprocess för att få ersättning för skadorna, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden.

Estetiskt och biologiskt värde

De sju träden växer nedanför Norrstigen i Islinge, nära gångvägen ner mot vattnet. De har bland annat gett insynsskydd, skugga och vindskydd för boende och besökare och bidragit till att ge platsen karaktär och sammanhang. Träden har fungerat som en länk mellan trädbevuxen mark i söder/sydost och grönområdet i norr och utgör en betydande del av den sammanhängande grönskan längs strandlinjen.

Förutom de estetiska värdena har träden även biologiska värden som viloplats för fåglar och som mat för djur och insekter.

Träden kommer att fällas inom kort, när det sker kommer gångvägen tillfälligt att behöva stängas av.

Till toppen av sidan