Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skydda fåglar från fågelinfluensa

Just nu pågår ett av de hittills största utbrotten av fågelinfluensa i Sverige och Europa och det är risk att även fåglar på Lidingö kan smittas.

Svan. Foto Kaj Poikela

I Stockholmsområdet har smittan upptäckts bland annat på en död berguv i Nacka och två döda knölsvanar i Södertälje. Ett utbrott har också konstaterats i en tamfågelbesättning på Ekerö.

Det finns inga tecken på att fågelinfluensaviruset H5N8 smittar människor, det betraktas som en ren fågelsjukdom som är mycket smittsam mellan fåglar. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på döda fåglar och hantera dem rätt för att smittan inte ska spridas.

Skyddsläge två

I Stockholm råder skyddsläge två vilket innebär:

  • Fåglar i fångenskap ska hållas inhägnade. Badvattnet ska vara skyddat så att vilda fåglar inte kan förorena vattnet. Foder och dricksvattens ska ges inne eller under skydd utomhus.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar.

Om du stöter på döda fåglar på Lidingö, gör så här:

  • Småfåglar i skog och mark lämnas i naturen.
  • Fastighetsägaren är ansvarig för döda fåglar på privat tomtmark.
  • Döda svanar, övrig sjöfågel och rovfågel på stadens mark- och vattenområden ska tas hand av viltvårdsgruppen.

Kontakta staden

Du når viltvårdarna genom att kontakta stadens kundcenter på telefon: 08-731 30 00 eller via vår webb.

Under kvällar, helger och nätter, kontakta stadens bevakningsföretag.
Telefonnummer: 08-731 48 68

Vi följer Jordbruksverkets och andra myndigheters rekommendationer och vid behov körs döda sjöfåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala för analys.

Till toppen av sidan