Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tjänligt vatten vid Käppalabadet

Provtagningen vid Käppalabadet den 15 augusti visade att vattnet återigen är tjänligt. Avrådan från bad har därför hävts. Även vid Fågelöudde och Gåshaga holme, där provtagning visat tjänligt med anmärkning, är vattnet nu tjänligt.

Kvinna vid en strand och som tar vattenprov.

Den provtagning som gjordes den 8 augusti visade att vattnet vid Käppalabadet var otjänligt. Halten av bakterier i provet var så pass förhöjd att avrådan från bad gällde. Analysen av proverna den 8 augusti visade också att vattnet vid Gåshaga badholme och Fågelöuddebadet var tjänligt med anmärkning. Bakteriehalten i vattnet är då förhöjd men det utgör ingen hälsorisk att bada.

Uppföljande provtagning

Enligt stadens rutiner tas alltid ett omprov vid förhöjda värden. Nya prover togs därför den 11 augusti och den 15 augusti. Vid Käppalabadet utökades provtagningen efter att slamrester konstaterats vid Stora Höggarn den 6 juli.

Provtagning Käppalabadet

  • 6 juli - tjänligt med anmärkning
  • 11 juli - tjänligt med anmärkning
  • 17 juli - tjänligt
  • 25 juli - tjänligt
  • 8 augusti - otjänligt
  • 11 augusti - tjänligt med anmärkning
  • 15 augusti - tjänligt

Ordinarie provtagning av vattenkvaliteten vid stadens badplatser har gjorts varannan vecka under sommaren. Provresultaten finns publicerade på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Den officiella provtagningen för året är nu avslutad men vid misstanke om påverkan kan ytterligare prover komma att tas. Badtemperaturerna vid våra badplatser uppdateras dagligen på vår webbplats.

Moderniserar reningsverket

De slamrester som under sommaren har observerats vid Stora Höggarn kan bero på att orenat avloppsvatten har släppts ut till följd av kraftigt regn eller ett tekniskt fel på reningsverk eller ledningsnätet, vilket leder till tillfällig överbelastning. Men det går inte med säkerhet att säga varifrån avloppsvattnet kommer, eftersom det inte går att spåra slam till en källa.

Henriksdals reningsverk i Nacka byggs om och utvecklas med ny reningsteknik under åren 2016-2029. Syftet är att öka kapaciteten på reningsverket samtidigt som vattnet ska bli renare innan det släpps ut i Östersjön. Reningsverket har under tiden dispens för bräddning, det vill säga tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av.

Lidingö stad har ingen rådighet över de bräddningar som Stockholm Vatten och Avfall och Henriksdals reningsverk utför.

Till toppen av sidan