Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Upptäck Lidingös alla trollsländor

Trollsländor trivs bra på Lidingö. Totalt finns det 52 kända arter av trollsländor i Uppland, en inventering visar att hela 30 av dessa finns på Lidingö. Ta med dig vår rapport ut i naturen och leta efter dessa iögonfallande insekter.

Fyrfläckad trollslända i Stockbysjön. Foto: Torbjörn Peterson

Störst chans att se många olika trollsländor har man vid Stockbysjön, där har 27 arter hittats. Men även runt Kottlasjön, Östra och Västra Långängskärret, Mölna kvarndamm och vid Mulletjärnen i Trolldalen går det att hitta många olika arter.

- Vi hoppas att rapporten ska väcka nyfikenhet och locka ut folk att titta efter trollsländor på ön. Trollsländor är iögonfallande insekter och det finns inte så många olika arter vilket gör att åtminstone hannarna går ganska lätt att känna igen, säger Jerker Idestam-Almquist, kommunekolog på Lidingö stad.

Extra skyddsvärda

Av de trollsländor som EU pekat ut som extra skyddsvärda har tre hittats på Lidingö, citronfläckad kärrtrollslända, pudrad kärrtrollslända och bred kärrtrollslända, samtliga fridlysta i Sverige. Den citronfläckade kärrtrollsländan är den klart vanligaste av dessa på Lidingö och har hittats på många platser, de andra två är ovanliga och har bara setts vid ett fåtal tillfällen, pudrad kärrtrollslända sågs senast 2012.

Den trollslända som setts flest gånger på Lidingö är fyrfläckad trollslända. Den känns igen på att det är den enda trollsländan som har två mörka fläckar på framkanten av varje vinge och därmed har åtta vingfläckar i stället för fyra som är det vanliga. Den som setts på flest ställen på ön är tegelröd ängstrollslända.

Fick namn av Linné

Det är biologen Torbjörn Peterson som under 20 års tid inventerat Lidingös trollsländor. Han har gjort det på sin fritid på helt idéell basis. Nu är hans arbete sammanställt i en rapport och där finns mycket intressant att se och läsa om Lidingös trollsländor.

I rapporten finns gott om bilder så man vet vad man ska leta efter när man är ute i naturen. I den allmänna delen presenteras bland annat trollsländornas naturhistoria, biologi, ekologi, samspel med människan och naturskydd, möjliga framtida arter på Lidingö och färska observationer här. I artdelen presenteras arterna med vetenskapligt namn och namn på flera olika språk. Storlek och kännetecken på trollsländorna anges också.

10 av arterna på Lidingö namngavs av Carl von Linné redan 1758.

Del i miljöprogrammet

Inventeringen av trollsländor är en del för att uppfylla målet i stadens översiktsplan och miljöprogram där det står att de växt- och djurarter som finns på ön ska ges möjlighet att kunna fortleva i kraftiga bestånd. Därför har vi börjat inventera de djurgrupper som har ett starkt skydd genom EU-direktiv och som också är fridlysta och skyddade i den svenska artskyddsförordningen. Det gäller grod- och kräldjur, fladdermöss och vissa trollsländor.

Som kommun har vi skyldighet att ha kunskap om dessa arter så vi inte begår brott när vi exploaterar mark eller ändrar skötseln eller användningen av mark och vatten.

Här hittar du rapporten om Lidingös trollsländor. Pdf, 9.5 MB. (Pdf, 9.5 MB)

Till toppen av sidan