Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vi rustar upp Väpnarparken

Vi fortsätter upprustningen av våra lekparker och nu har turen kommit till Väpnarparken i Brevik. Lekparken får nytt och mer varierat innehåll och nya träd och buskar planteras.

Illustration över hur Väpnarparken ska bli

Upprustningen är påbörjad och den gamla lekutrustningen riven. När vi är klara kommer Väpnarparken att ha en ny utformning med ett större utbud av lekattraktioner för att locka fler.

För att parken ska bli grönare, vackrare och mer inbjudande ramar vi in den med nya träd och buskar. För att förbättra tillgängligheten och öka trygghetskänslan får parken också belysning, fler sittplatser och vi anlägger en ny entréväg från Väpnarstigen.

Involverat Lidingöbor

I planeringen av upprustningen har vi lyssnat på närliggande förskolor, skolor och familjedaghem som har fått ha synpunkter och önskemål om den nya parkens utformning och innehåll. Även boende på ön har involverats via en enkät om våra lekparker och parker.

I samband med upprustningen har vi också tagit ner tre björkar. Träden var gamla och hade tork-, stam- och grenskador och hade tagit stor skada under den torra sommaren 2018. Vi var tvungna att fälla dem så de inte skulle utgöra en fara för allmänheten.

Träden fälldes utanför häckningssäsong för fåglar. Trädstammarna kommer att läggas upp på annan plats på Lidingö för att bli hem åt insekter och svampar, något som gynnar den biologiska mångfalden.

Nya träd och buskar

I parken planteras 11 nya träd, dels som kompensation för de fällda björkarna men också för att säkerställa att parken blir grönare och vackrare och för att se till att det alltid finns uppväxta träd där.

Upprustningen av parken beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2021.

Till toppen av sidan