Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förskolornas kemikaliearbete

Kemikalier finns överallt omkring oss och många av dessa kan vara skadliga för människor och miljö. Lidingö stad har ett ständigt pågående arbete för att minska barns exponering för kemikalier i förskolemiljön.

Ankfigurer i plast. olika färger och utstyrsel. Kemikalier. Förskolor

Exempel på åtgärder

 • Vi har rensat bland äldre leksaker, främst mjukplast, som kan innehålla kemikalier som idag är otillåtna.
 • Vi har rensat material och produkter som inte är avsedda för barns lek, till exempel gammal elektronik, nycklar och PVC-rör.
 • Många förskolor byter succesivt ut husgeråd av plast till förmån för alternativ som innehåller en mindre mängd kemikalier.
 • Infört rutiner för bland annat inköp, hygienartiklar och gåvor utifrån.
 • Miljökrav ställs även i alla upphandlingar som rör förskolan.
 • Stadens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör återkommande besök på alla förskolor i kommunen och då är exponering av kemikalier en av aspekterna som de tittar på.

Ett led i stadens miljöarbete

Att minska onödiga och skadliga kemikalier är ett led i stadens miljöarbete och vi arbetar med frågan i alla våra verksamheter. Störst fokus ligger på barns miljö då barn är mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vad vuxna är. Barn är ännu inte färdigutvecklade och de rör sig och känner på sin omgivning på ett annat sätt än vuxna.

Fakta – barn och kemikalier

Barn är mer känsliga

Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror bland annat på att barns kroppar inte är färdigutvecklade. Barn andas till exempel snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. De utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker och har en tunn och ömtålig hud. Det medför att om de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de ändå få i sig mer.

Hormonstörande ämnen

Vissa ämnen som är hormonstörande kan påverka barnens utveckling negativt. Att minska mängden farliga kemikalier är även viktigt utifrån risken för den så kallade cocktaileffekten. Cocktaileffekten innebär att även om varje enskilt ämne inte överstiger tillåtna gränsvärden, så kan de tillsammans få en mycket större effekt och vara potentiellt farligare än det enskilda ämnet

Tips för att minska barns exponering

 • Rensa bort elektronik och andra saker som inte är gjorda för barns lek
 • Tvätta textiler och kläder innan de används första gången
 • Fasa ut användningen av plast som är i kontakt med barnens mat
 • Släng leksaker i plast som är äldre än från 2007 då striktare kemikalielagar infördes
 • Undvik dammbildning
Till toppen av sidan