Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skog och mark

På Lidingö möter det lummiga Mälarlandskapet en karg skärgårdsnatur. Bebyggelsen är försiktigt placerad i grönskan. Här finns allt från välskött jordbruk till urskogar.

Flygbild över Elfvik.

Det som gör Lidingö så speciellt är att det finns många olika naturtyper på en liten yta. Balansen mellan vilda karaktärer och brukad skärgårdsnatur gör att det blir vackert och lättillgängligt.

Prioriterad naturvård

Naturvård är ett prioriterat område på ön och något som många uppskattar och har synpunkter på. Lidingöborna gillar att vara ute i sina skogar och fler och fler från Stockholmsområdet söker sig hit.

Eftersom naturen är vårdad sedan lång tid tillbaka är den välkomnande. Skogen sköts med naturanpassade metoder vilket ger en bra mix av glesa och täta, gamla och unga strövskogar. Många av dem kommer att lämnas orörda.

Mix av brukat och vilt

För att lyckas med naturskötseln lyssnar staden mycket på idéella organisationer på ön, till exempel Ornitologerna, Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen och Friluftsfrämjandet. Det är viktigt att lyssna in skilda behov och olika anspråk för att kunna bibehålla mixen av brukat och vilt.

Lidingö stads skogsbruk är miljöcertifierat, FSC.

Kontakt
Till toppen av sidan