Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö stad söker volontärer

Vill du bli volontär för äldre över 65? Det är ett tacksamt och roligt uppdrag i härlig gemenskap.

tre glada seniorer på vandring

Vad innebär det att vara volontär?

Mötesplats centrum bygger just nu upp en grupp engagerade medmänniskor som kan ge av sin fritid ett par gånger i månaden. Vill du ingå i en härlig gemenskap så tveka inte att höra av dig till Mötesplats centrum.

Du kommer att ingå i en frivilliggrupp som stödjer äldre över 65 år på Lidingö som är ensamma eller riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap.

All volontärverksamhet utgår från Mötesplats centrum i stadshusets lokaler, härliga ljusa lokaler på markplanet.

Vad kan du bidra med?

Vi söker dig som har viss datorvana och självklart en förståelse för äldres situation. Du är välkommen att själv utforma utbudet så att det matchar dina intressen såväl som den äldres behov.

Just nu vet vi att våra äldre har behov av frivillig hjälp med eller sällskap för:

 • Promenad
 • ledsagning till aktivitet, t ex boule, gymnastik
 • it-support (utöver den som stadens digitala lots och seniornet erbjuder)
 • samtal med äldre med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • samtal om livet
 • läscirkel
 • spel
 • tematräff utifrån olika intressen/arbetslivserfarenhet
 • lunchgrupp
 • fikagrupp
 • individuella samtal

Sociala relationers betydelse för hälsa och välmående i alla åldrar är välkänt och på samma sätt är bristen på densamma förknippad med sämre hälsa. Att känna sig ensam och isolerad är tungt, det minskar välbefinnandet och ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa. En sorts isolering är när man upplever att man ”inte hänger med” för att man inte behärskar de digitala verktygen för att kontakta andra. Vi alla vet att coronapandemin har slagit hårt mot våra äldre, och behovet av förebyggande insatser för att bryta isolering och ensamhet har ökat. Staden arbetar målinriktat med att minska ofrivillig ensamhet och digital isolering, där även din insats som frivillig betyder oerhört mycket.

Observera att pandemin inte är över, vi tillämpar basala hygienrutiner och håller avstånd.

Här når du oss

Varmt välkommen att höra av dig till Förebyggande Stöd på Mötesplats centrum, Lejonvägen 15, Postadress: Förebyggande Stöd på Mötesplats centrum, 181 82 Lidingö

Telefon: 08-731 31 94 eller 08-731 33 24

Mejladress: motesplats.centrum@lidingo.se

Till toppen av sidan