Skriv ut
Dela

Ekonomiskt bistånd

Det kan hända att du och din familj hamnar i ekonomiska svårigheter. Ekonomiskt bistånd kan beviljas den som inte kan få sitt och sin familjs behov av försörjning tillgodosett på annat sätt.

Om du vill diskutera din ekonomiska situation, kontakta omsorgs- och socialförvaltningens ekonomi- och mottagningsenhet mellan 09.00 och 11.00, alla vardagar utom tisdag. En socialsekreterare kommer då att göra en första bedömning om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd.

Grundförutsättningar för ekonomiskt bistånd

För att kunna få ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder du blir erbjuden, som exempelvis arbetsmarknadsutbildning eller praktik.

Förhindrad att söka arbete?

Om du är inte kan söka arbete på grund av hälsoskäl så måste du vara sjukskriven av läkare, för att kunna ha rätt till ekonomiskt bistånd. Om du inte är heltidssjukskriven utan bara till viss del måste du vara inskriven på arbetsförmedlingen och söka arbete resterande del.

Räkna själv ut om du skulle kunna få ekonomiskt bistånd

Alla beslut om ekonomiskt bistånd grundar sig på individuella bedömningar och kan bara fattas efter att du varit i kontakt med en socialsekreterare på omsorgs- och socialförvaltningen.

Med Socialstyrelsens räknare kan du ändå få en fingervisning om hur du ligger till i förhållande till riksnormen för ekonomiskt bistånd. Men det är alltid många andra faktorer som påverkar det slutliga beslutet.

Till räknarenlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan