Skriv ut
Dela

Migrationsverket på studiebesök på Lidingö

Representanter från Migrationsverket i Norrköping besökte i går stadens integrationsenhet för att se hur mottagningen av flyktingar går till i praktiken. Valet föll på Lidingö som Migrationsverket sedan länge haft ett bra samarbete med.

Anna Skagersten, chef för integrationsenheten i Lidingö stad tillsammans med Cecilia Borin, kvalitetschef och Jaklin Josefson, handläggare på Migrationsverket.

–Vi vill se hur kommunerna arbetar rent praktiskt med mottagandet av flyktingar och då vi sedan länge har ett bra samarbete med Lidingö ville vi komma hit för att ta del av erfarenheterna på plats, säger Cecilia Borin, kvalitetschef på Migrationsverket, som tillsammans med sin kollega Jacklin
Josefson gjorde ett studiebesök på Lidingö under måndagen.

Samarbete och kommunikation är nyckeln
I första hand var det mottagandet och integrationen av
kvotflyktingar *som man ville veta mer om denna gång. Varje år tilldelas Sverige ett antal kvotflyktingar som fördelas över landets kommuner. Kommunerna ansvarar för att ordna med bostad, utbildning och annat stöd för att de som kommer hit som kvotflyktingar ska kunna integreras på bästa sätt. För 2017
beräknas 3 900 personer komma till Sverige som kvotflyktingar. På Lidingö har vi i år hittills tagit emot åtta familjer.
–Det är väldigt positivt att Migrationsverket på eget
initiativ kontaktade oss för att komma hit och ta del av hur vi arbetar med integration och mottagande av kvotflyktingfamiljer. Samarbete och kontakten mellan oss som kommun och Migrationsverket är en nyckel för att stärka integrationsarbetet, säger Anna Skagersten, chef för stadens integrationsenhet.

Se och lära av varandra
Först gjordes ett besök på Svenska för invandrare, SFI.
Därefter åkte den lilla delegationen vidare hem till en av de
kvotflyktingfamiljer som Lidingö har tagit emot. Det är en familj från Kongo som kom till Lidingö i juni förra året.
–Vi behöver förstå hur mottagandet ser ut och med vilka förväntningar de som kommer till Sverige har. Jag tror att vi alla aktörer som omger de som kommer till Sverige måste samordna oss bättre och se och lära av varandra, säger Cecilia Borin, kvalitetschef på Migrationsverket.

En viktig uppgift är att hantera förväntningarna hos de som
kommer. Många gånger är dessa förväntningar orimligt höga vilket ofta resulterar i en stor frustration då de inte infrias.
–Alla vi som arbetar med dessa människor måste ha ett helhetstänk, det gäller oss som sitter centralt på myndigheten lika mycket som alla som arbetar med frågan ute i kommunerna. Vi förstår bättre vilka utmaningar ni står inför. Integrationen är något som är hela samhällets uppgift, säger Jaklin Josefson, handläggare på Migrationsverket.

*En kvotflykting är en person som befinner sig utanför hemlandet och som Migrationsverket och UNHCR (FN:s flyktingorgan) bedömer är så utsatta att de måste vidarebosättas till tredje land. Personerna har permanent uppehållstillstånd. Kvotflyktingar ingår i det totala antalet nyanlända som varje kommun ska ta emot enligt bosättningslagen.

Till toppen av sidan