Skriv ut
Dela

Så tar vi emot nyanlända

Alla som bor på Lidingö ska känna sig trygga och delaktiga i samhället på samma villkor. Det gäller oavsett om du bott här hela ditt liv eller om du är nyanländ. Här kan du läsa om hur staden arbetar med att ta emot nyanlända och hur du själv kan hjälpa till.

Integrationspolicy

För att staden ska lyckas med integrationen på bästa sätt har staden en integrationspolicy PDF (pdf, 28.3 kB)(pdf, 94 kB). Policyn antogs av kommunfullmäktige 2015. Utifrån policyn planeras konkreta aktiviteter och åtgärder. Staden samarbetar också med olika aktörer på ön för att bidra till en ökad integration.

Lidingö stads ansvar

Myndigheter, kommuner, frvilligorganisationer och enskilda invånare jobbar alla för att integrationen ska lyckas på bästa sätt. Staden ansvarar för att:

  • ordna skola till alla barn och allmän förskola till 3-5-åringar.
  • ordna god man och boende till ensamkommande barn.
  • ordna boende till de personer som har fått uppehållstillstånd och som blivit anvisade till Lidingö via Migrationsverket under etableringstiden ( de första två åren)
  • ordna svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering till de personer som har fått permanent uppehållstillstånd.

Vill du hjälpa till?

Många Lidingöbor hjälper till på olika sätt för att nyanlända ska känna sig välkomna till ön. Gör det du med! Här hittar du information om hur du kan bidra.

Etablering

Som nyanländ i Sverige blir varje person och familj anvisad till en kommun där de ska bo under etableringstiden. När de har installerat sig tas en plan fram för deras etablering i Sverige. Arbetsförmedlingen ansvarar för innehållet i planen och varje vuxen får en individuell plan.

Under etableringstiden får varje familj eller person en etableringsersättning som brukar ligga runt 6 500 kronor per vuxen och månad. De får även barnbidrag, barntillägg samt bostadstillägg och bostadsbidrag som varierar beroende på hur stor boendekostnaden är. Efter två år ska etableringsfasen vara färdig. Familjen eller den enskilda personen får då stå på egna ben och blir ansvarig för sin egen försörjning.

​Egenbosatta och anhöriga

Mottagningen av nyanlända erbjuder etableringsprogrammet för ytterligare två grupper. Den ena gruppen är anhöriga till ensamkommande barn. Den andra gruppen är nyanlända som hittat boende på egen hand, så kallade ebos (egenbosatta).

Bosättningslagen

För att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden har Sverige sedan 1 mars 2016 en ny bosättningslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lagen betyder att varje kommun måste ta emot nyanlända. Det är Migrationsverket som via Länsstyrelsen bestämmer hur många personer varje enskild kommun ska ta emot.

Antalet nyanlända beror på flera olika faktorer: kommunens storlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan finns i kommunen. Under 2018 anvisades 144 nyanlända till Lidingö och under 2019 beräknas vi välkomna 92 personer.

Frågor och svar

Har du frågor om hur staden arbetar med integration? Hitta svaret eller ställ din fråga i vårt digitala frågeformulärlänk till annan webbplats

Till toppen av sidan