Skriv ut
Dela

Kvalitet och utveckling

Här kan du ta bland annat ta del av Lidingö stads kvalitetsarbete och se resultat från brukarundersökningar. Här finns också information för utförare.

Den nationella brukarundersökningen för äldre kan du läsa om hur kunderna upplever sin omsorg och stöd både på Lidingö men även i andra delar av landet. Undersökningar görs även internt av verksamheterna själva och några av dem finns även att läsa om här.

Socialstyrelsens undersökningar 2017


Så tycker de äldre om hemtjänstPowerpoint (powerpoint, 6.2 MB)

Så tycker de äldre om särskilt boendePowerpoint (powerpoint, 6.2 MB)

Patientsäkerhetsberättelse för Lidingö stads hälso- och sjukvård

Patientsäkerhetslagen och lagen om valfrihet möjliggör för den enskilde medborgaren att själv kunna jämföra de olika verksamheternas kvalitet, genom tillgången till de olika utförarnas och verksamheternas patientsäkerhetsberättelser.

Patientsäkerhetsberättelse 2017PDF (pdf, 581.7 kB)

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Riktlinjerna ger vägledning i de insatser som äldreomsorgen tillhandahåller samt i vad som anses vara en skälig levnadsnivå. Riktlinjerna bidrar till enhetliga bedömningsgrunder och ökar rättssäkerheten samt likställigheten för de som söker bistånd, vilket innebär att personer med likartade behov beviljas insatser i samma omfattning.

Riktlinjer för biståndshandläggningPDF (pdf, 235.1 kB)
Bilaga: Schabloner för hemtjänstinsatserPDF (pdf, 241.1 kB)

Plan för uppföljning av privata verksamheter

Omsorgs- och socialnämnden har antagit en plan för hur uppföljning av privata verksamheter inom Lidingö stad ska ske.

Uppföljningsplan 2018PDF (pdf, 169.9 kB)

Rapport för uppföljning av privata verksamheter

I uppföljningsrapporten beskrivs resultaten från 2017 års uppföljningar.   

Uppföljningsrapport 2017PDF (pdf, 146.6 kB)

Andra jämförelseguider

Socialstyrelsens äldreguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seniorvallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterlandstingsdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Kontakt
Till toppen av sidan