Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Alla kan bidra till minskad elförbrukning

Genom en rad åtgärder har Lidingö stad minskat sin energiförbrukning med nära 40 procent de senaste tio åren. Ambitionen är fortsatt hög och inom flera områden pågår arbetet med att energieffektivisera. En stor sparpotential finns också hos enskilda medborgare.

Lidingö stad har i dag ett fast elavtal som löper till hösten 2023. Avtalet består av tre delar, en elnätsavgift, en statlig energiskatt och en rörlig del. Avtalet har upphandlats som ett fast 3-årigt avtal med ett lågt elpris, 1,12 kr/kwh. Stadens energisparande har pågått i 10 år och har under den perioden sänkt energiförbrukningen med 40 procent i stadens fastigheter. Stora besparingar har även gjorts inom övriga verksamheter.

- Vi har ett sparmål som innebär att vi ska fortsätta sänka vår energianvändning årligen med 3,3 procent. Vi arbetar aktivt med fortsatt utbyggnad av solceller, att slutföra vår konvertering till LED belysning och att tillsammans med verksamheterna optimera den dagliga användningen av energi, säger Isabella Andersson, fastighetschef i Lidingö stad.

Byter ut energikällor

Lidingö stad energieffektiviserar byggnader efter en upprättad 10-årig underhållsplan. Det kan innebära byten av energikälla från elpanna mot framför allt bergvärmepumpar där det inte är möjligt att värma med fjärrvärme. Bytet till ledlampor har pågått under många år för både inomhus och utomhusbelysning och installationen av solceller följer även den en långsiktig plan där man nu också kommer att höja takten.

En kartläggning av energiförbrukning i stadens idrottsanläggningar genomförs för närvarande för att se hur man kan effektivisera och minska energianvändningen på bästa sätt.

- Vi arbetar med att ta fram nya strategier för de verksamheter som kräver stora energiförbrukningar genom att dels öka kostnadsmedvetenheten, dels nå överenskommelser om vilka kriterier som skall gälla för vår anläggningsdrift. Dessutom så har vi arbetat med att effektivisera våra installationer för att få en mer energieffektiv drift, säger Christer Jacobson, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Vad kan jag göra?

Varför ska vi som enskilda medborgare minska vår elförbrukning? Tre anledningar som Energimyndigheten pekar på är att vi med en minskad elförbrukning dämpar elkostnaderna, vi minskar risken för elbrist i vinter och vi visar solidaritet med våra grannländer. Vad kan man då som enskild medborgare göra för att minska elförbrukningen? Ja, en hel del och det har stor effekt. Energimyndigheten har listat en rad tips, exempelvis att förbruka el vid rätt tid på dygnet, sänka värmen inomhus och använda mindre varmvatten. Fler tips och råd finns på Energimyndighetens webbplats.

På stadens webb finns också information och många råd till husägare, bostadsrättsföreningar och företagare. Du når informationen via länkarna nedan.

Till toppen av sidan