Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Återremiss för förslag om arvoden

Förslaget om förändrade arvoden återremitterades vid måndagens kommunfullmäktige. Anledningen var enligt majoriteten att frågan inte beretts tillräckligt grundligt.

Vid årets sista kommunfullmäktigesammanträde var arvodesberedningens förslag om revidering av de ekonomiska villkoren för förtroendevalda, en av sammanträdespunkterna. Beslutet blev att återremittera förslaget för att genomföra en grundligare utredning av frågan. Röstsiffrorna blev 30 för en återremittering och 19 mot.

- I förslaget konstaterar arvodesberedningen själv att tiden varit för knapp för lämna ett förslag grundat på genomlysande utredningar och analyser. Det har vi full förståelse för och väljer därför att återremittera frågan så att den nya arvodesberedningen ges rimlig tid att ta fram ett genomarbetat förslag, säger Moderaternas gruppledare Anna Britta Bergman.

Till dess ett nytt arvodesförslag beslutas gäller nuvarande ersättningsnivåer. De kommunalråd som berörs av förslaget valde att inte delta i röstningen av jävsskäl.

Val av kommunalråd

En annan punkt i programmet var val av kommunalråd. Nytt kommunalråd från årsskiftet blir Amelie Tarschys Ingre (L). Hon tar också över ordförandeskapet i utbildningsnämnden efter avgående kommunalrådet Hans Barje (M). Övriga kommunalråd kvarstår, Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD). Till nytt oppositionsråd valdes Patrik Sandström (MP).

Till toppen av sidan