Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budgeten återremitterad

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november om budgetförslaget för nästa år yrkade oppositionen på att förslaget skulle återremitteras till kommunstyrelsen.

Öppen plånbok med sedlar och mynt

Det var ett yrkande om så kallad minoritetsåterremiss som oppositionen, bestående av Centern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, begärde att budgetförslaget skulle tas tillbaka till kommunstyrelsen. I sin motivering vill de att en konsekvensanalys ska göras som beskriver hur den föreslagna frysningen av skolpeng till grundskola och förskola samt peng till äldreomsorgen kommer att påverka verksamheterna. Oppositionen begär vidare att ett justerat budgetförslag läggs fram.

För en minoritetsåterremiss ska gå igenom krävs att 1/3-del av ledamöterna röstar för. Nu kommer budgetförslaget tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december.

Beslutet om ny skattesats fattades och fastställdes till 17,99 kronor. Denna kan dock ändras då budgeten tas upp igen den 16 december. Den planerade fortsättningen på budgetdebatten den 26 november är inställd.

Till toppen av sidan