Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budgeten för 2020 antagen

Efter att kommunstyrelsens förslag till budget återremitterats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november var förslaget åter uppe för beslut vid måndagens fullmäktigemöte. Samma förslag gick denna gång igenom.

Öppen plånbok med sedlar och mynt

Det var ett yrkande om så kallad minoritetsåterremiss som oppositionen, bestående av Centern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, begärde att budgetförslaget skulle tas tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare analys. Vid måndagens kommunfullmäktige var det samma budgetförslag som lades fram med kompletterande information och denna gång röstades förslaget igenom.

Budgeten fokuserar på att möta de utmaningar en försvagad konjunktur innebär, med ett tydligare fokus på kärnverksamheterna, snarare än på kostsamma satsningar.

- I budgeten har vi prioriterat kärnverksamheterna och arbetar målmedvetet med att höja kvaliteten samt effektivisera verksamheterna för att minska Lidingöbornas skattebörda. Det handlar om att ge Lidingöborna mesta möjliga valuta för skattepengarna, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande.

Ny styrmodell

Vid fullmäktige beslutades även om en ny styrmodell och vision som ska säkerställa att den politiska inriktningen och prioriteringarna genomsyrar verksamheterna. Lidingö stad har långsiktigt hållbara investeringsvolymer och en budget i balans som skapar förutsättningar för god service och att skatten kan hållas låg genom hög kostnadsmedvetenhet, effektiv styrning och uppföljning. Beslutet om en ny skattesats som fattades vid förra kommunfullmäktige ligger fast. Den nya skattesatsen är 17,99 kronor, en sänkning med 30 öre. Stadens investeringsplan för 2020 innebär investeringar för totalt 588,3 miljoner kronor. Den största investeringen är Lilla Lidingöbron, men planen innehåller också löpande investeringar på cirka 180 miljoner kronor.

Tillsammans med budgeten beslutades också om tre mer övergripande inriktningsmål. Dessa är

  • Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna.
  • Hållbar ekonomi och effektiv styrning.
  • Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov.
Till toppen av sidan