Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budget för 2021 antagen

Nu har kommunfullmäktige antagit majoritetens budgetförslag för 2021. Det är en offensiv budget med satsningar på vård och omsorg. Även förskola och skola får ta del av satsningarna. Ändå skapar pandemin stora osäkerheter.

Flygbild över Lidingö

Majoritetens nu beslutade budget är offensiv. Trots att pågående pandemi skapar stor osäkerhet och att arbetslösheten ökar så uppgår den totala summan av investeringar till 580 miljoner kronor.

Staten har tillfört stora summor till landets kommuner för att kompensera för pandemins effekter och Lidingö stad beräknas göra ett resultat för år 2020 på 201 miljoner kronor. Staden har fortsatt ingen extern belåning och det budgeterade resultatet för 2021 är 35 miljoner kronor. Skattesatsen ligger oförändrat kvar på 17,99 kronor. Det är utveckling av stadens kärnverksamheter som fortsatt kommer att stå i centrum kommande år.

- Tack vare att vi jobbat målmedvetet de senaste åren med att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna så står vi väl rustade för sämre tider. Vi kommer kunna göra betydligt större satsningar på kärnverksamheterna än många andra kommuner och staden är fortsatt utan extern belåning. Detta fina utgångsläge kommer vi behöva nu när vi har gått in i en lågkonjunktur, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på investeringar i budgeten är Lilla Lidingöbron där det för 2021 avsätts 160 miljoner kronor och för idrottsanläggningar 34 miljoner kronor. För skolan har ett trygghetsprogram tagits fram och under hösten beslutade nämnden en plan för särbegåvade elever.

I budgeten slås även ett slag för tryggheten på ön. I förslaget finns bland annat satsningar på fler kameror, en högre närvaro av stadens väktare och en förhöjd ambition att sanera klotter och åtgärda annan skadegörelse.

Mer information
Till toppen av sidan