Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Daniel Källenfors sammanfattar

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars.

Daniel Källenfors.

Bland annat diskuterades frågan om införande av valfrihet inom bostad med särskild service för vuxna, liksom markanvisningstävling för utveckling av Högsätraområdet där hundratals nya bostäder så småningom ska byggas vid gamla Lidingö sjukhus. Under mötet fanns även en särskild informationspunkt, nämligen hur staden följer utvecklingen av coronaviruset som just nu är ett globalt samtalsämne.

Till toppen av sidan