Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

De viktigaste händelserna under år 2020

Nu har årsredovisningen för 2020 presenterats för kommunfullmäktige. En ekonomi i balans och fortsatt god soliditet konstateras. För året redovisas ett rekordstort överskott men orsakerna är relaterade till pandemin.

Den här gången överlämnades årsredovisningen i något bantad form. Den resumé över det gångna året som tidigare har gjorts av förvaltningarnas nämnder, som varit en del av årsredovisningen, finns inte med denna gång.

I stället berättar nämndernas respektive ordförande om det gångna årets viktigaste händelser i en film. I filmen redovisar även stadens ekonomichef Patric Andersson sin syn på det gångna året.

Präglats av pandemin

Året som gått har, i stadens alla verksamheter, präglats av pandemin. Utmaningarna att bibehålla hög kvalitet har varit många och krävt stora ansträngningar och förmåga till anpassning hos personal och ledning.

Staden väl rustad inför framtiden

Hela omfattningen av pandemins konsekvenser är fortfarande svår att överblicka men staden står väl rustad inför framtiden.

– Vi har bra förutsättningar att möta framtida utmaningar med goda resultat och kontroll på både ekonomi och verksamheter, säger Patric Andersson.

Årsredovisningen ska nu granskas och godkännas av stadens revisorer innan den läggs till handlingarna. Då kommer den också att publiceras i sin helhet på stadens webb.

Nedan kan du titta på filmen, via stadens Youtube-kanal.


Till toppen av sidan