Skriv ut
Dela

Eldningsförbud i hela länet

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj och varar tills vidare.

Eldning utomhus förbjuden

  • På grund av den torra väderleken och torra marker är all eldning utomhus förbjuden. Det råder extremt stor bandrisk.
  • Grillning på i ordningställda och säkra grillplatser är tillåtet underförutsättning att man har tillgång till släckutrustning,
  • All grillning ska ske med stor försiktighet och under eget ansvar.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):s myndighetsmeddelande, SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

MSB om brandriskenlänk till annan webbplats

Vi frågor kontakta i första hand länets räddningscentraler:

Räddningscentralen Stockholms län (RCSL)länk till annan webbplats

Storstockholms brandförsvar, webbplatslänk till annan webbplats

Eftersom det råder stor torka, uppmanas alla invånare att hushålla med vattnet. Rekommendationer kring hur man kan spara på vattnet.

Till toppen av sidan