Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Enighet i svar om kollektivtrafiken

Kommunstyrelsen hade sitt senaste sammanträde den 6 maj. Ordförande Daniel Källenfors (M) sammanfattar mötet i intervjun nedan.

Det var politisk enighet i det remissvar kommunstyrelsen lämnade till Stockholms läns landsting angående förändringar i kollektivtrafiken. Det är främst förslaget att lägga ner busslinje 233 som kommunstyrelsen vänder sig emot. I stället anser de att linjen ska utvecklas med attraktivare tidtabell och större turtäthet.

Det var en av frågorna som avhandlades vid senaste kommunstyrelsesammanträdet. I intervjun nedan sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors mötet.

Till toppen av sidan