Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fokus på verksamheterna och högre effektivitet

Den politiska majoriteten har presenterat budgetdirektiven för 2020 och plan för 2021 - 2022. Det är ett direktiv som riktar fokus på kärnverksamheterna och dessutom ger utrymme för en skattesänkning. Budgetdirektiven beslutas i kommunstyrelsen den 3 juni.

Budgetdirektiven är det underlag som stadens nämnder har att förhålla sig till i arbetet med sina respektive budgetar. I direktiven för år 2020 betonas ett ökat fokus på stadens kärnverksamheter. I direktiven finns också en satsning på fortsatt effektivisering av stadens verksamheter. Det gör det därmed också möjligt med en skattesänkning på 30 öre per intjänad hundralapp.

- Det är budgetdirektiv som möter stadens finansiella mål med en ekonomi i balans, låg kommunalskatt, gott ekonomiskt resultat och hållbara investeringsvolymer där löpande årliga investeringsbehov finansieras med egna medel, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

- I budgetdirektiven presenteras förslag till en ny styrmodell med en styrkedja som ska ge en tydligare målbild för stadens verksamheter och en effektivare styrning utifrån de övergripande politiska målen. Ett tydligare fokus och större effektivitet möjliggör att skatten sänks med 30 öre, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nämndernas budgetarbete påbörjas nu och deras förslag ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 september. Kommunfullmäktige beslutar om hela stadens budget och ny styrmodell i november.

Till toppen av sidan