Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förslag om nya arvoden

Arvodesberedningen har nu enats om ett förslag om arvoden för förtroendevalda. Vänsterpartiet valde att lämna ett eget yrkande i en annars enig beredning.

Arvodesberedningens ordförande Pär-Anders Pehrson (M) presenterade förslaget till nya arvoden.

I korthet går förslaget ut på att arvoden till kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd och oppositionsråd lämnas oförändrade. Nämndordföranden och ersättare i nämnderna får höjda arvoden, likaså höjs sammanträdesarvoden.

Arvodesberedningen, bestående av representanter från alla partier, var förutom Vänsterpartiet eniga. Den 17 juni ska förslaget upp för beslut i kommunfullmäktige.

Till toppen av sidan