Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Högt betyg i SCB-undersökning

Lidingöborna ger sin ö högt betyg i Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning. I de tre mätområdena ligger Lidingö över genomsnittet i jämförelse med de 135 kommuner som deltog i undersökningen.

1 200 Lidingöbor i åldern 18 – 84 år har under hösten haft möjlighet att svara på SCB:s medborgarundersökning. Av dessa svarade endast 42 procent, en låg svarsfrekvens som ger utrymme för stora felmarginaler.

Enkäten var uppdelad i tre mätområden; hur är din kommun som plats att leva och bo i? vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter? och hur nöjd är du med inflytandet i din kommun?

Resultaten i enkäten sammanfattas i kategorierna inte godkänt, godkänt, nöjd och mycket nöjd. I den första delen, hur kom kommunen är som plats att leva och bo i, svarade Lidingöborna med det sammanfattande omdömet nöjd. I jämförelse med deltagande kommunernas genomsnittsbetyg för 2019 är betygsindexet för samtliga frågeområden högre för Lidingö förutom för kommersiellt utbud, som varken kan säkerställas högre eller lägre än genomsnittet.

Även inom den andra frågekategorin som handlar om kommunens verksamheter, är det sammanfattande omdömet nöjd. Lidingö ligger inom mätområdet högre än genomsnittet bland de deltagande kommunerna i tio av 15 frågeområden.

I den tredje frågekategorin som täcker området invånarnas inflytande, blir sammanfattningen godkänt. Betygsindexet ligger i denna kategori på 42 för Lidingö. Genomsnittet bland undersökta kommuner är i årets mätning 39.

- På grund av den låga svarsfrekvensen ska vi vara försiktiga med att dra slutsatser men det är ändå glädjande att konstatera att Lidingöborna i grunden är positiva. En del av resultaten ligger som nyckeltal i vår målstyrning och det är ett komplement till de undersökningar som vi själva gör inom verksamheterna, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Till toppen av sidan