Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Inget bekräftat om IS-återvändare

Lidingö har listats som en av 41 kommuner som kan ha hemvändande IS-anhängare. Staden är i tät kontakt med Polismyndigheten för att få uppgifterna bekräftade.

Drönarbild över Lidingö centrum

Det är Center mot våldsbejakande extremism som i måndags informerade Lidingö stad, en av 41 kommuner, som kan ha hemvändande IS-anhängare. Det som konstaterats är att någon, eller några, personer skrivna på Lidingö har rest till konfliktområden. Staden har inte fått någon bekräftad information om någon återvänt till Lidingö.

Frågor som berör personer med koppling till extremistiska miljöer är i första hand polisiära angelägenheter. Det är en kartläggning som genomförs av Säpo och det är också polisen som ger rekommendationer om säkerhetshöjande åtgärder. Det kommunala ansvaret är dels att bedriva ett aktivt förebyggande arbete och ett särskilt ansvar mot barn som riskerar att fara illa, det är ett ansvar som regleras i socialtjänstlagen. Det har inte kommit några orosanmälningar till stadens socialtjänst.

- Det finns ett tydligt regelverk som styr vad som är ett övergripande statligt ansvar och vad som gäller för kommunerna. Det vi gör är att inhämta information från berörda myndigheter och att förbereda det som gäller vårt kommunala uppdrag. Vi har också ett pågående utbyte av erfarenheter med andra kommuner, säger Martin Västberg, säkerhetschef i Lidingö stad.

Det pågår ett arbete på nationell nivå att anpassa regler och lagar för den situation som uppstått med återvändande IS-anhängare. Den 24 april har Center mot våldsbejakande extremism kallat till ett möte med berörda kommuner där dessa frågor ska diskuteras.

Till toppen av sidan