Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Intensivt arbete för att ta emot elever från Ukraina

Tillströmningen av flyktingar från Ukraina sker snabbt och arbete pågår för att ge de nyanlända eleverna bästa möjliga förutsättningar i Lidingös skolor.

Skolgård med informationsskylt i centrum

Antalet barn fylls på dag för dag men per den 31 mars rör det sig om 69 elever från 6 års ålder till gymnasieåldern som staden förbereder plats för.

Kartläggning och introduktion

Stadens ordinarie skolsluss, Passagen på Bodals skola, räcker inte till för det stora antalet elever och därför öppnas mottagning på flera platser där kartläggning av eleverna kommer att ske. Ukrainsktalande personal har rekryterats, bland annat två modersmålslärare som talar både svenska och ukrainska, dialog pågår för ytterligare personalförstärkningar.

På Passagen kommer fortfarande introduktions- och hälsosamtal att göras. För de äldre eleverna kommer också en del av de ukrainska eleverna få en skolintroduktion som pågår i 6 till 8 veckor. Från Passagen placeras elever ut på öns skolor, såväl kommunala som fristående.

Placering i skolor

Källängens skola: För äldre elever i årskurserna 4–9 tar Källängens skola emot för en klass med elever från Ukraina. Källängens skola använder egen personal som har ukrainska som modersmål. Skolans lärare i svenska som andra språk knyts till verksamheten. Platser i klassen kommer att fyllas på löpande.

Bodals skola: På Bodals skola öppnas en klass för elever från förskolan till årskurs 3. Till Bodals skola har man rekryterat en ukrainsktalande lärare. Förutom den nya läraren stärker skolan upp med ytterligare personal för att ta emot elever.

Käppala skola: På Käppala skola har förberedelserna börjat för att ta emot elever i en mottagningsklass efter påsklovet. Rekrytering pågår av såväl ukrainsktalande lärare som lärare i svenska som andra språk.

Idag är det kö till förskoleplatser i staden och för att möjliggöra för nyanlända att medverka i sammanhang med andra barn har verksamheten i öppna förskolan utökats.

Till toppen av sidan