Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 18 juni klockan 18.00 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i sessionssalen, Lidingö stadshus. Debatten sänds även på Webb-tv och på radio.

Interpellationer och frågor

 • Interpellation från Patrik Sandström (MP) - angående uppsägning av bostadskontrakt för nyanlända som anvisats till Lidingö
 • Interpellation från Patrik Sandström (MP) - angående flytt av verksamheter till stadshuset
 • Interpellation från Amelie Tarschys Ingre (L) - om barngruppernas storlek i förskolan, personaltätheten och personalens utbildning
 • Interpellation från Lotta Cavalli Björkman (C) – om utveckling av stadsdelarna
 • Interpellation från Patrik Buddgård (C) – om stärkt arbete mot våld i nära relationer
 • Interpellation från Iréne Borgenvik (SD) – om heroinmissbruk bland Lidingös ungdomar
 • Interpellation från Sven Erik Wånell (V) - om hur arbetet med integration påverkas av de nyanländas osäkra bostadssituation
 • Interpellation från Sven Erik Wånell (V) - om cykelväg längs Norra Kungsvägen

Ärenden

 • Aktieägartillskott till Lidingö stads fastighets AB
 • Reviderad trafikstrategi för Lidingö stad
 • Taxor för tillsyn och kontroll av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare m.m.
 • Godkännande av tilläggsavtal till exploateringsavtal avseende genomförande av bebyggelse enligt detaljplan för kvarteret Klockbojen 2, Lidingö
 • Godkännande av Planprogram för Högsätra
 • Godkännande av tillägg nummer fyra till exploateringsavtal för Dalénum och tillägg nummer ett till bilaga 10 i exploateringsavtal för Dalénum
 • Valärende

Tillkännagivande, kommunfullmäktige 18 juni länk till annan webbplats

Webb-tv kommunfullmäktige 18 juni länk till annan webbplats

Radio Lidingö 97,8länk till annan webbplats

Till toppen av sidan