Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 23 maj 2022 klockan 18.00.

Bild på talarpodiet under kommunfullmäktige

Interpellationer och frågor

  1. Interpellation från Patrik Sandström (MP) till kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), hur vet vi att målen i miljöprogrammet uppnås?

  2. Levande och friskt vatten i Kyrkviken – interpellation från Patrik Buddgård (C)

Ärenden

  1. Miljöbokslut 2021

  2. Systematiskt arbetsmiljöarbete – verksamhetsberättelse 2021

  3. Införande av GYF för fler grönytor på Lidingö – svar på motion från Jonas Lundgren (V)

  4. Valärende

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset men på grund av den pågående pandemin rekommenderar vi att titta via internet, där den direktsänds.

Debatten sänds även i Radio Lidingö, FM 97,8.

Till toppen av sidan