Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige i Lidingö kallas att sammanträda i Gustaf Dalén-salen i stadshuset, måndagen den 17 juni klockan 18.00.

Mötesklubba. 

Frågor

 1. Inkomna frågor publiceras senare.

Interpellationer

 1. Svar på interpellation från Gabor Sebastiani (C) till miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande angående Kyrkvikens vattenkvalitet.

 2. Svar på interpellation från Daniel Larson (S) om kommunikation i sociala medier.

 3. Svar på interpellation från Gabor Sebastiani (C) till kommunstyrelsen angående brister i
  överförmyndarverksamheten.

 4. Svar på interpellation från Sven Erik Wånell (V) till KS ordförande Daniel Källenförs om hur Lidingö stads riktlinjer för bostadsförsörjning tillämpas för nyanlända familjer.

Valärenden

 1. Valärenden – avsägelser och fyllnadsval.

Anmälningsärenden

 1. Anmälan av motioner

 2. Anmälan av interpellationer

 3. Inkomna skrivelser och protokoll

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten kan lyssna på debatten i stadshuset eller via internet där den direktsänds.

Se fullmäktiges webbsända sammanträden

Till toppen av sidan