Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar några av punkterna som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 4 april.

Årsredovisningen 2021, lägesbild kring hur staden arbetar med att ta emot ukrainska flyktingar och eventuella krissituationer samt en revidering av liktlinjerna när det gäller jäv, korruption och bisysslor. Det är exempel på ämnen som diskuterades vid måndagens sammanträde i kommunstyrelsen.

I denna digitala intervju sammanfattas några av frågorna på agendan.

Mer information
Till toppen av sidan