Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö väl rustat inför osäker framtid

Årets delårsrapport har presenterats för kommunstyrelsen. Lidingö har ett ekonomiskt överskott på 206 miljoner kronor och måluppfyllelsen för stadens verksamheter är god.

Ett ekonomiskt överskott på 206 miljoner kronor innebär ett plusresultat 172 miljoner över budget. Orsakerna till det är att konjunkturen har varit starkare än prognoserna visat och att det i sin tur ger högre skatteintäkter. Dessutom håller stadens verksamheter sina ekonomiska ramar. Äldreomsorgen visar till och med på ett rejält överskott då efterfrågan inte har motsvarats av det förväntade.

- Stadens ekonomi är stabilt god men framtiden präglas av stora osäkerheter. Nästa år kommer att innebära stora utmaningar i ökade pensionskostnader men med ett starkt utgångsläge och god budgetdisciplin så är vi väl förberedda, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Tack vare stadens goda ekonomi så kan investeringar finansieras med egna medel. Det finns inga behov att låna pengar. Detta trots de stora utgifter som bland annat Lilla Lidingöbron inneburit.

I delårsrapporten konstateras avslutningsvis att de mål som satts av kommunfullmäktige, både avseende finansiella mål och verksamhetsmål, är uppfyllda.

- Det här visar tydligt att det går att hålla hög kvalitet i verksamheterna samtidigt som vi lyckats sänka skatten för Lidingöborna. Varje skattekrona ska komma invånarna till gagn, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Till toppen av sidan