Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nya politiska majoriteten klar

Det blir Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som utgör den politiska ledningen för kommande fyra år.

Söndag 11 november meddelade partierna via ett gemensamt pressmeddelande hur den nya majoriteten formerat sig. Det är Liberalerna som tillkommer och säkrar de mandat som krävs för en politisk majoritet. Därmed lämnar de rollen som oppositionsparti de haft senaste fyra åren.

Samtidigt presenterades också det gemensamma majoritetsprogram som ska vägleda politiken. I programmet markeras fyra viktiga prioriteringar för mandatperioden. Det är att stärka verksamheterna, en sund kommunal ekonomi, en varsam och balanserad byggpolitik och en förbättrad dialog med Lidingöborna.

Stadsutvecklingen kommer att fokuseras till tre projekt. Dessa är Lidingö centrum, där de nya detaljplanerna tas fram i samverkan med den nya ägaren. Den nya majoriteten kommer även ta fram en ny detaljplan för Rudboda centrum i syfte att göra en småskalig uppgradering. Arbetet med Högsätra ska påbörjas, där en ny detaljplan för idrottsområdet ska prioriteras. Utöver dessa tre projekt ska Canada bygg-tomten planläggas för nya villafastigheter.

Även fördelningen av ordförandeposterna i nämnderna är klara. Moderaterna kommer att ha ordförandeposterna i kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Liberalerna i utbildningsnämnden och Kristdemokraterna i teknik- och fastighetsnämnden. Lidingöpartiet behåller ordförandeposten i omsorgs- och socialnämnden.

- En sund ekonomi och en effektiv verksamhet ger utrymme för satsningar på skolan, vården och omsorgen samtidigt som skatterna kan sänkas. Vi avser minska skattebördan under mandatperioden med 50 öre och det första steget med 20 öre sker i budgeten beslutas nu i november, säger kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors (M).

Majoritetsprogrammet Pdf, 724.7 kB. (Pdf, 724.7 kB) och pressmeddelandet Pdf, 148.2 kB. (Pdf, 148.2 kB)

Till toppen av sidan