Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Simhallen åter för beslut

När frågan om en ny simhall i Dalénum kom upp i kommunfullmäktige i september återremitterades ärendet till kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens möte den 12 november bestämdes det att simhallen ska tas upp i kommunfullmäktige i slutet av november för beslut om genomförande.

Det var genom en så kallad minoritetsåterremiss som simhallsfrågan gick tillbaka till kommunstyrelsen. Orsaken till återremissen var att oppositionen tyckte att beslutsunderlaget hade brister. Man ville bland annat ha en djupare och förutsättningslös bedömning av en 50-metersbassäng och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få.

Kommunstyrelsen anser nu att remissens frågor har besvarats och föreslår därför att fullmäktige beslutar att ny simhall med en motionsbassäng med måtten 25 x 25 meter, ett familjebad och en multibassäng ska byggas. Allt till en sammanlagd kostnad av 275 miljoner kronor.

Då ett ärende går tillbaka till fullmäktige efter en minoritetsåterremiss kan man inte göra en ny minoritetsåterremiss. Kommunfullmäktige har sitt nästa sammanträde den 26-27 november då beslut om simhallen kommer att tas.

Tidigare nyheter om simhallen:

Mer än fyra gånger större bassäng

Beslut om simhall uppskjutet

Till toppen av sidan