Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Snabbt agerande i extraordinärt läge

Den 9 mars fick kommunerna en förfrågan från Migrationsverket om 12 000 tillfälliga boendeplatser. Det var inledningen på ett intensivt arbete som för Lidingö stad innebar att man redan den 11 mars stod redo att ta emot upp till 60 flyktingar.

Ukrainska flaggan hissad utanför Lidingö stadshus.

Trots att det endast gått ett par veckor sedan Rysslands invasion av Ukraina är Lidingö stad väl förberedd för att hantera både flyktingmottagande och andra situationer som kan uppstå. Erfarenheterna från tidigare flyktingmottagande innebar att en effektiv organisation snabbt kunde börja arbeta där alla stadens förvaltningar har samarbetat.

- Staden har en beredskap att möta olika krisscenarier och vi har arbetet med pandemin och tidigare flyktingmottagande i färskt minne. Vi har en vana att agera och organisera oss under plötsligt uppkomna situationer, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Förbereda evakueringsboenden

Det var med syftning på det extraordinära läget med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina som Migrationsverket bad landets kommuner att förbereda för flyktingmottagande. Redan den 11 mars stod 60 evakueringsbostäder klara på Lidingö Från och med den 15 mars har staden välkomnat de första personerna till de tillfälliga bostäderna och förberedelser pågår för att ordna fler korttidsboenden om behov uppstår.

Många inom Lidingö stad har deltagit i planering och förberedelser för mottagandet. Det handlar om att säkerställa att lokalerna fyller kraven för säkerhet, brandskydd, ventilation mm. De ska också utrustas så de uppfyller en rimlig standard och att dygnet-runt bemanning organiseras.

Skola och förskola tar emot

Socialtjänsten och skolan står redo att ta emot både barn och vuxna. Den centrala barn- och elevhälsan med psykologer och specialpedagoger är förberedda för att stödja både personal och elever. Utifrån stadens kartläggning har personer bland befintlig personal identifierats i de kommunala skolorna som talar ukrainska, det finns också ett flertal personer som talar ryska. Utöver detta har man rekryterat modersmålslärare i ukrainska för att på bästa sätt stötta eleverna. Ytterligare insatser är också förberedda för att kunna möta upp ett ökat behov såsom att starta en internationell klass med inriktning ukrainska. Inom förskolan förbereds också personal för att kunna ta emot barn med traumatiska upplevelser och möta familjer som flytt.

Civilsamhälle och hjälpinsatser

Sedan tidigare har staden samarbete med frivilligorganisationer som Röda Korset och Svenska kyrkan. Det är Röda Korset Lidingö som hjälper staden att koordinera frivilliga hjälpinsatser och stöd.

- Ett anfallskrig i vår geografiska närhet, i Europa, har påverkat oss alla och de långsiktiga konsekvenserna är betydande. Staden är väl förberedd och vi mobiliserar oss för utmaningarna tillsammans med alla frivilligkrafter, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Invånarnas krisberedskap

En viktig förutsättning för ett väl fungerade krisarbete är att invånarna vet hur det kan vara väl förberedda vid en kris. Under krisberedskapsveckan i höstas arrangerades flera aktiviteter och broschyren ”Om krisen kommer till Lidingö” distribuerades till alla hushåll.

På stadens webbplats finns samlad information, dels generellt om både stadens och allmänhetens ansvar vid en kris, dels specifik information kring kriget i Ukraina.

Då det är känt att desinformationskampanjer pågår är det av yttersta vikt att man är mycket vaksam på desinformation och söker information från betrodda källor. Bekräftad information om Lidingö stads arbete med anledning av kriget i Ukraina och vad som gäller för Lidingö uppdateras löpande på stadens webbplats.

Till toppen av sidan