Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Staden och polisen samarbetar mot brott

På kort tid har personrån inträffat på Lidingö. Polisen har gripit några av förövarna. Staden ser allvarligt på händelserna och samarbetar med polisen kring en rad åtgärder.

Polisen kommer att arbeta med extra insatser och förstärka sin närvaro på ön för att förebygga fler personrån. Även stadens väktarbolag, som finns i tjänst dygnet runt, kommer att stärka upp resurserna ytterligare genom tätare ronderingar på tidigare brottsutsatta platser. Stadens fältkuratorer och Nattvandring Lidingö är ytterligare viktiga resurser för att skapa trygghet.

- Lidingö stad och polisen har ett nära samarbete för att på bästa sätt motverka brott. Samarbete över kommungränsen behövs också då den brottslighet som drabbar oss Lidingöbor inte alltid är lokalt avgränsad, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef i Lidingö stad.

Personrån, ofta med unga förövare och brottsoffer, är en problematik som inte minst under sommaren drabbat flera stadsdelar och kommuner i Stockholms län. Det är viktigt att den som blir utsatt för ett brott anmäler detta till polisen. Vid ett rån är det viktigt att larma direkt för att öka möjligheten att gripa gärningspersonen. Ring Polisen 112 om du blir utsatt för ett brott.

- Trygghet är i första hand en fråga för polisen och staten att säkerställa, men Lidingö stad arbetar i dag med samverkan mellan socialtjänst, frivilliga, föreningar, skolor, polisen och väktare för ett tryggare Lidingö och vi kommer att öka aktivitetsnivån ytterligare framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M),

Otrygga platser

Upplever du som Lidingöbo vissa platser som otrygga? Via felanmälan på Lidingö stads webb kan du välja ”otrygga platser” och ange en beskrivning. Det går att med relativt enkla åtgärder, som förbättrad belysning eller genom att röja bort sly och buskage, göra att en plats upplevs som mer trygg.

Engagera dig

Vill du engagera dig? Kontakta staden om du vill veta mer om Grannstödsbilen, eller anslut dig till Nattvandring Lidingö om du vill engagera dig och finnas som en trygg vuxen. Redan ikväll, tisdag 18/8 mellan 17.30 och 21.00, har de en centrumvandring. Mer information om kvällens event och deras verksamhet finns på Facebook och Nattvandring Lidingö.

Kontinuerligt genomförs också medborgardialoger, senast i dag tisdag genomfördes en sådan i Larsberg. Det var ett av flera inbokade där staden och polisen gemensamt lyssnar på vad Lidingöborna anser ska prioriteras och för att svara på frågor.

Om du ser eller upplever något otrygghetsskapande, eller en pågående händelse, kvälls- och nattetid på Lidingös allmänna ytor kan du ringa telefon 08-731 34 42. Numret går till Lidingö stads bevakningsbolags larmcentral som svarar, gör en första bedömning och hjälper dig vidare. Vid pågående brott eller akuta händelser – ring istället 112.

Till toppen av sidan