Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Trygghetsvandring i Larsberg

I tisdags kväll ägde en trygghetsvandring rum i Larsberg. Personal från Lidingö stad, kommunpolis, förvaltare från John Mattson och boende i Larsberg slöt upp för en gemensam vandring i området.

Några av deltagarna på en trygghetsvandring i Larsberg som Lidingö stad genomförde tillsammans med John Mattson och polisen i området.

En trygghetsvandring innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor i området har störst kännedom om det och därför är deras erfarenheter viktiga att ta tillvara.

Faktorer som man tittar efter under en trygghetsvandring kan vara belysning, vegetation, folktomma områden och trafikmiljö. Tillsammans resonerar gruppen kring vad som fungerar bra i dag, vad som går att dra lärdom av samt vad som skulle kunna bli bättre ur en trygghetsaspekt.

Boendes delaktighet viktig del

En framgångsfaktor vid trygghetsvandringar är att involvera de som bor i området. Felicia och Frida 10 år var två av deltagarna som under kvällen tog chansen att tycka till om både belysning vid lekparker och vid parkeringsplatser.

– Det är väldigt positivt när personer i olika åldrar och med olika bakgrund deltar i våra trygghetsvandringar och bidrar med sina olika perspektiv, säger Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare Lidingö stad.

Korta och långsiktiga förslag

Engagemanget under kvällen var stort bland deltagarna och vid kvällens slut kunde arrangörerna konstatera att vissa uppslag som klotter och trasig belysning felanmäls och åtgärdas direkt, medan vissa förslag behöver diskuteras vidare innan åtgärd.

Bakom arrangemanget stod Lidingö stad, John Mattson och polismyndigheten. Nästa vandring kommer att ske under 2019 och platsen beslutas efter en trygghetsdialog som stadens preventionssamordnare kommer att bjuda in till.

Till toppen av sidan