Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Utredning kring Lidingö stads Fastighets AB

Under senvåren har Lidingö stad genomfört en intern utredning kring hur beställning av konsulttjänst och hantering kring av en av Lidingö stads Fastighets AB:s konsulter gått till. Utredningen har också granskat agerandet av vd för Lidingö stads Fastighets AB samt dåvarande förvaltningschefen för teknik- och fastighetsförvaltningen, Lidingö stads agerande samt bolagets rutiner och organisation.

Bakgrunden till utredningen är att staden i april fick indikationer på att avrop av konsulten inte gått korrekt till.

– Lidingö stad agerar alltid kraftfullt då misstankar om felaktigheter finns. Vi ser mycket allvarligt på allt agerande som riskerar att skada förtroendet för staden, dess verksamheter och personal. Därför initierade vi omedelbart en intern utredning, säger Daniel Broman, stadsdirektör.

Lidingö stads utredning resulterade i att staden rekommenderade bolagets styrelse att tillsätta en extern fördjupad utredning av händelserna i bolaget. Rapporten från den utredningen är nu klar. Ärendet behandlades på bolagsstämman den 18 juni.

– Utifrån rapporten har bolagsstämman beslutat att inte bevilja vd ansvarsfrihet. Bolagsstyrelsen har entledigat vd och ska nu ta ställning till eventuella fortsatta åtgärder inom bolaget, säger Anna-Britta Bergman, styrelseordförande i Lidingö stads Fastighets AB.

En ny vd för Lidingö stads Fastighets AB ska nu tillsättas.

– Det är viktigt att poängtera att vd för Lidingö stads Fastighets AB har arbetat många år inom staden och har utfört ett mycket gott arbete. Bedömningen är att den skada som drabbat bolaget mer handlar om förlorat förtroende än om att bolaget lidit ekonomisk förlust. Det har inte funnits någon egen vinning i agerandet, säger Daniel Broman.

Skälet till att det finns tveksamheter kring förfarandet är, förutom hur hantering och avrop i samband beställning gått till, att konsulten i fråga först var aktuell för en tjänst inom teknik- och fastighetsförvaltningen, något som såväl säkerhetschefen som stadsdirektören motsatte sig. I ett senare skede kontrakterades i stället samma person som konsult i Lidingö stads Fastighets AB. Då detta blev känt uppmanades bolagets vd att inte förlänga kontraktet med konsulten. Stadsdirektören har också gjort klart för vd och dåvarande förvaltningschef för teknik- och fastighetsförvaltningen om att tidigare bedömning om aktuell person gäller. Dåvarande chefen för teknik- och fastighetsförvaltningen inblandning och agerande i detta ärende innebar en förtroendekris som gjorde att förvaltningschefen för teknik- och fastighetsförvaltningen på egen begäran avslutat sin anställning i Lidingö stad.

Som en konsekvens av detta kommer styrelsen att se över att tillämpningen av rutinerna skärps vad gäller bolagets rutiner för avrop av konsulter och fakturering. Staden kommer också att skärpa samtliga helägda bolags rutiner för upphandling av konsulttjänster och säkerställa att dessa rutiner följs. Vi kommer också att förändra hur vi anlitar konsulter inom stadens bolag.

Till toppen av sidan