Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budget 2020

För att möta de utmaningar en försvagad konjunktur innebär, fokuserar Lidingömajoritetens budget på kärnverksamheterna snarare än på kostsamma satsningar.

Lidingö har en ekonomi i balans, ingen extern belåning och goda kvalitativa resultat. Samtidigt påverkas Lidingö av den försvagade svenska konjunkturen de kommande åren. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser ut att upphöra.

Majoriteten beräknar i budgeten att stadens resultatbudget för 2020 innebär ett positivt resultat på nära 32 miljoner kronor. Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 17,99 kr.

Ny styrmodell

En ny styrmodell ska säkerställa att den politiska inriktningen och prioriteringarna genomsyrar verksamheterna. Genom att vara tydliga med målet så kan bättre resultat skapas. Lidingö stad har långsiktigt hållbara investeringsvolymer och en budget i balans skapar förutsättningar för god service och skatten ska hållas låg genom hög kostnadsmedvetenhet, effektiv styrning och uppföljning.

Stadens investeringsplan för 2020 innebär investeringar för totalt 588,3 miljoner kronor. Den största investeringen är Lilla Lidingöbron, men planen innehåller också löpande investeringar på cirka 180 miljoner kronor.

Till toppen av sidan