Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Budget 2022

Budgeten för 2022 satsar på vård, omsorg och skola. Det finns också möjligheter att fortsatt ge goda tillskott till kärnverksamheterna för en ökad kvalitet och samtidigt sänka skatten med 15 öre.

I majoritetens budget föreslås en generell uppräkning för omsorgs- och socialnämnden med 2,94 procent och utbildningsnämnden med 2,87 procent. Enligt prognos innebär det en satsning på kärnverksamheterna på 20 miljoner kronor. Teknik- och fastighetsnämnden kompenseras för pris- och löneökningar och övriga nämnder får en generell uppräkning med 1,1 procent. Därutöver tilldelas särskilda satsningar till övriga nämnder med 17,5 miljoner kronor för 2022. Det föreslås också ett tillskott till kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader på 15 miljoner kronor, som då totalt uppgår till 25 miljoner kronor. Pengar som kan användas för kommande bistrare ekonomiska tider.

De senaste årens höga tillväxt i svensk ekonomi, genomförda organisationsförändringar och ett aktivt effektiviseringsarbete inom stadens förvaltningar, har bidragit till bra ekonomiskt resultat för staden. Samtidigt som skola, vård och omsorg har prioriterats har även skattesänkningar med totalt 65 öre under åren 2018–2020 varit möjlig.

För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna 73 miljoner kronor år 2022 i jämförelse med prognosen 2021.

Lidingö stads ekonomiska ställning är fortsatt stark. I delårsrapporten 2021 beräknas soliditeten till 89 procent och redan under 2020 uppnådde Lidingö stad det finansiella målet med 50 öre skattesänkning under mandatperioden. Majoriteten konstaterar att det finns möjligheter att fortsatt ge goda tillskott till kärnverksamheterna för en ökad kvalitet och samtidigt sänkt skatt med ytterligare 15 öre.

Kontakt
Till toppen av sidan