Skriv ut
Dela

Kvalitet och utveckling

Att göra återkommande kvalitetsundersökningar är en viktig del i arbetet med att utveckla och förbättra vår service. Här kan du jämföra oss med andra kommuner och även jämföra verksamheter inom Lidingö stad.

Vartannat år genomför staden en attitydundersökning för att få en bild av hur Lidingöborna upplever den kommunala servicen.

Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2017. Resultatet var då fortsatt positivt. En nyhet i undersökningen är att det är Statistiska centralbyrån, SCB, som genomfört den. Det gör det möjligt att jämföra resultatet med 130 andra kommuner som under året genomfört en identisk mätning.

Mer information om attitydundersökningen

Jämför kommuner

På Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) webbplats finns tjänsten Öppna jämförelser. Tjänsten hjälper dig att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika kommunala verksamheter.

Öppna jämförelserlänk till annan webbplats

Sveriges kommuner och landstings undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Undersökningen består av cirka 40 nyckeltal indelade i fem områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, medborgarnas delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. 2015 deltog 240 av landets 290 kommuner i undersökningen.

Jämförelse med andra (KKiK)

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Kommun- och landstingsdatabasenlänk till annan webbplats

Jämför verksamheter inom Lidingö stad

Jämför service

Kontakt
Till toppen av sidan