Skriv ut
Dela

Äldreomsorg

Omsorgs- och socialförvaltningen jobbar kontinuerligt med undersökningar och utbildningar för att utveckla och förbättra verksamheterna.

Brukarundersökningar

Våra återkommande kund- och brukarundersökningar ligger till grund för arbetet med att utveckla och förbättra verksamheterna.

Jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen sammanställer och presenterar årligen data från olika register.

I Äldreguiden (Socialstyrelsen) kan du jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, men också kommuner och stadsdelar. Uppgifterna visar hur det var 2014.

I SKL:s rapport jämförs vården och omsorgen utifrån 31 indikatorer. Det handlar bland annat om bemötande och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och trycksår, stöd i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvändning.

$error
Till toppen av sidan