Skriv ut
Dela

Bygga, bo & miljö - kvalitetsredovisning

Kvalitetsundersökningar är en viktig del i arbetet för att förbättra verksamheten.

Stockholm Business Alliance
Nöjd Kund Index

Vartannat år genomför Stockholm Business Alliance en undersökning om hur nöjda företagare är med Stockholms kommuners service. Nöjdheten mäts i NKI (Nöjd Kund Index) och är maximalt 100. Sex områden mäts: bygglov, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd. 

Resultat 2015: Sammantaget för de sex verksamheter som mättes blev NKI 74, en ökning från 67 år 2013, vilket ger Lidingö en tredjeplats bland Stockholmskommunerna.

Lidingö hamnar på första- och andraplats inom brandtillsyn respektive bygglov och är tillsammans med Upplands-Bro och Örebro en av topp tre bland Stockholm Business Alliance-kommunerna. Lidingös livsmedelskontroll hamnade på fjärde plats bland Stockholmskommunerna.

Bygglovalliansens undersökning

Lidingö ingår i nätverket Bygglovalliansen där man tillsammans med flera andra kommuner i Stockholmsregionen arbetar för att förbättra servicen kring bygglovhantering.

2013 års undersökning visar att 75 procent av de tillfrågade tyckte att påståendet Jag är nöjd med handläggningen i sin helhet stämmer helt eller stämmer ganska väl.

Kvalitetsundersökningar

Stockholm Business Alliance

Nöjd Kund Index 2015Powerpoint (powerpoint, 2.1 MB) 
Nöjd Kund Index 2013PDF (pdf, 7.5 MB)
Nöjd Kund Index 2011PDF
(pdf, 1 MB)

Bygglovalliansen
Rapport från 2013PDF (pdf, 2.7 MB)
Rapport från 2012PDF (pdf, 2.4 MB)
Rapport från 2011PDF
(pdf, 2 MB)

Kontakt
Till toppen av sidan