Skriv ut
Dela

Funktionsnedsättning

Omsorgs- och socialförvaltningen jobbar kontinuerligt med undersökningar och utbildningar för att utveckla och förbättra verksamheterna.

Brukarundersökningar

Våra återkommande kund- och brukarundersökningar ligger till grund för arbetet med att utveckla och förbättra verksamheterna.

Jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen sammanställer och presenterar årligen data från olika register.

SKL:s 2014 års Öppna jämförelser möjliggör jämförelser på enhetsnivå inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS.

Kontakt
Till toppen av sidan