Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingöbornas hälsa i siffror

Hälsan hos befolkningen på Lidingö är överlag god om man ser till genomsnittliga värden.

Morfar med två barnbarn har picknick vid Bäverhyddan

En närmare analys visar däremot att det finns skillnader mellan olika grupper. En utmaning i det framtida hälsoarbetet är därför att skapa förutsättningar för hälsa för alla, oavsett ålder, utbildningsnivå och bostadsområde.

Hur mår Lidingö? - en analys av folkhälsan 2011, urval


Medellivslängd


Lidingö

Riket

Kvinnor

86,1

84,0

Män

83,2

80,4

Källa: SCB


Självskattad hälsa


Lidingö

Stockholms län

Mycket god

31,7 %

23,0 %

God

51,5 %

51 %

Någorlunda

14,6 %

21,1 %

Dålig

1,8 %

4,1 %

Mycket dålig

0,4 %

0,8 %

 

Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2014


Tillgång till personligt stöd

Kön

Lidingö

Stockholms län

Kvinnor

91,8 %

89,5 %

Män

84,4 %

83,6 %

Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2014 


Ohälsotal 2017

Kön

Lidingö

Stockholms län

Riket

Kvinnor

17,2 %

24,1 %

31,6 %

Män

11,2 %

16,7 %

20,9 %

Källa: Försäkringskassan


Fysisk aktivitet på fritiden


Lidingö

Stockholms län

Stillasittande fritid

11,8 %

16,8 %

Måttlig motion

50,2 %

47,6 %

Regelbunden motion

38,0 %

35,6 %

Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2014


Alkoholkonsumtion bland vuxna


Lidingö

Stockholms län

Rikskonsumtion*

23,2 %

18,4 %

Berusningsdrickande**

22,1 %

21,0 %

Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2014
*motsvarar 9 "glas"/vecka för kvinnor (15 gram alkohol) och 14 "glas"/vecka för män (25 gram alkohol). **motsvarar minst 20 cl sprit (eller motsvarande) vid samma tillfälle minst 1 gång/månad.


Frukt- och grönsakskonsumtion


Lidingö

Stockholms län

Grönsaker > 2 ggr/dag

32,7 %

29,5 %

Grönsaker < 1 ggr/vecka

5,0 %

8,7 %

Frukt/bär > 2 ggr/dag

27,2 %

23,9 %

Frukt/bär < 1ggr/vecka

11,4 %

13,0 %

Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2014


Resultat folkhälsoenkät äldre (65+)


Lidingö 2010

Lidingö 2014

Stockholms län 2014

Sökt vård på grund av fallskador

6,7 %

8,6 %

9,9 %

Kan inte promenera 100 m

21,9 %

20,1 %

24,9 %

Kan inte gå i trappor utan besvär

31,4 %

27,7 %

30,6 %

Sällan telefon- eller internetkontakt med anhöriga/nära vänner

2,7 %

1,0 %

4,2 %

Källa: Stockholms läns landstings hälsoenkät 2010 och 2014.

Till toppen av sidan