Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Våldsbejakande extremism

I Lidingö stad arbetar vi med att förebygga våldsbejakande extremism. Lidingö stad står i kontakt med andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör våldsbejakande extremism.

En våldsbejakande extremistmiljö är enligt Säkerhetspolisen ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Säkerhetspolisen 2019).

Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige:

  • Den våldsbejakande högerextrema miljön
  • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
  • Den våldsbejakande islamistiska miljön

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism i samhället är en viktig del i att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i kommunen. För att göra detta krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan olika kommunala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Arbetet sker bland annat genom förebyggande arbete, kunskapsspridning och ett aktivt lägesbildsarbete men också med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Prenumerera på CVE:s nyhetsbrev, CVE:s webbplats Länk till annan webbplats.

Stödtelefon för yrkesverksamma

Centrets stödfunktion är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Vid samtal får man prata med någon av experterna som arbetar på CVE. Medarbetarna har olika bakgrund med kunskap både nationellt och lokalt.

Kontakta centrets stödfunktion:
Helgfria vardagar, klockan 9.00–15.00.
Telefon: 08-527 44 290

Lämna en extrem miljö

För dig som är på väg in i eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö och för anhöriga till personer som befinner sig i en extrem miljö kan socialtjänsten ge stöd, råd och hjälp.

Rädda Barnens orostelefon för anhöriga

Orostelefonen är en nationell stödtelefon som vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till orostelefonen kan också få stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du som ringer kan vara anonym.

Orostelefonen: 020-100 200

Öppettider och mer om orostelefonen, Rädda Barnens webbplats Länk till annan webbplats.

Misstankar om brott

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14
Vid akuta ärenden: 112

Till toppen av sidan