Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Val 2022

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Här hittar du information om hur och var du kan rösta.

Hand som håller i valkuvert.

I Sverige finns tre allmänna val. Vi väljer ledamöter till:

 • riksdagen
 • regionfullmäktige
 • kommunfullmäktige

Allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs söndagen den 11 september. Vallokalerna har öppet klockan 08.00–20.00.

Du kan även förtidsrösta från och med den 24 augusti.

Allmänna val

Vem ansvarar för valet?

 • Lokalt – Valnämnden i Lidingö stad är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av valen i staden. Valnämnden ansvarar även för den preliminära rösträkningen.
 • Regionalt – Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av valresultatet och mandatfördelningen i kommuner och region.
 • Centralt – Valmyndigheten är central valmyndighet och ansvarar för planering och samordning av valen i hela landet.

Vem får rösta?

Rösträtt till riksdagen
Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige och har fyllt 18 år. Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

 • har fyllt 18 år
 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/region
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/region
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/region.

Val 2022, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring valmyndighetens valupplysning: 020-825 825

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 24 augusti. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider. Om ditt röstkort inte har kommit, eller om du har tappat bort det, kan du beställa ett dubblettröstkort av din kommun, Valupplysningen eller på val.se.

När behövs röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Om du röstar i din vallokal på valdagen 11 september är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Utlandsröstkort

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Det skickas ut tidigare än vanliga röstkort, senast den 23 juli. Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på svenska ambassader och konsulat utomlands. Om du är utlandssvensk men befinner dig i Sverige under valet kan du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Val 2022, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring valmyndighetens valupplysning: 020-825 825

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i en röstningslokal var som helst i Sverige. Du kan förtidsrösta under perioden 24 augusti till 11 september. Varje kommun bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning, och vilka öppettider som gäller för dessa. Du måste ta med dig röstkort och id-handling för att kunna förtidsrösta.

Om du har tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt från din kommun alternativt från Valmyndigheten via val.se eller ringa valupplysning.

Val 2022, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring valmyndighetens valupplysning: 020-825 825

Lokaler och öppettider för förtidsröstning på Lidingö:

Öppettiderna gäller under perioden 24 augusti till 11 september.

 • Lidingö stadshus (Lejonvägen 15)
  Vardagar, klockan 10.00–19.00
  Lördagar och söndagar, klockan 10.00–17.00
  Valdagen (söndag 11 september) klockan 08.00–20.00
 • Föreningsgården i Larsberg (Larsbergstorget 9)
  Vardagar, klockan 15.00–19.00
  Lördag 10 september, klockan 10.00–17.00

Förtidsrösta i Stockholm

I Stockholm finns ett stort antal röstningslokaler för dig som vill förtidsrösta där, bland annat på Stockholms central (Centralplan 15).

Se alla lokaler för förtidsröstning i Stockholm, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Förtidsrösta i övriga landet

Du kan förtidsrösta i vilken lokal du vill i hela landet.

Se lokaler för förtidsröstning i alla län, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Rösta på valdagen, 11 september

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal eller i en lokal för förtidsröstning var som helst i landet.

Uppgifter om din vallokal står på ditt röstkort. Din vallokal är bara öppen på valdagen, söndagen den 11 september. Om du saknar ditt röstkort kan du kontakta valupplysningen eller kommunen, så kan de berätta vilket valdistrikt du tillhör.

Vallokalerna öppnar klockan 08.00 och stänger klockan 20.00.

Du måste styrka din identitet för att få rösta.

Se samtliga vallokaler på Lidingö, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring valmyndighetens valupplysning: 020-825 825

Rösta från utlandet

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat.

Förtidsrösta på ambassader och konsulat

Du kan inte rösta på valdagen den 11 september från utlandet, men du kan förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat. Du måste ha med dig en id-handling men du behöver inte ha med dig ditt röstkort. Information om hur det går till att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat finns att läsa hos Valmyndigheten.

Rösta från utlandet, Valmyndigheten.se Länk till annan webbplats. 

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta. Att brevrösta innebär att din röst skickas med post från utlandet. För att kunna brevrösta behöver du två vittnen samt särskilt material. Materialet kan du hämta hos din kommun eller beställa från Valmyndigheten. Din brevröst måste ha kommit fram i tid till rösträkningen. Mer information finns att läsa hos Valmyndigheten.

Brevrösta från utlandet, Valmyndigheten.se Länk till annan webbplats. 

Rösta som utlandssvensk

Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Du behöver anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Om du bor utomlands och är anmäld till röstlängden behöver du inte beställa material. Materialet skickas automatiskt till den adress i utlandet som du har anmält till Skatteverket. Mer information om att rösta som utlandssvensk finns att läsa hos Valmyndigheten. Där finns också länk till blankett för anmälan till röstlängden.

Rösträtt och röstlängd, Valmyndigheten.se Länk till annan webbplats. 

Andra sätt att rösta

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Information om vem som kan budrösta och hur det går till finns att läsa hos Valmyndigheten.

Rösta med bud, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Om du inte kan ta dig till en röstningslokal, och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare. Detta gäller dig som inte kan ta dig till en röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Ambulerande röstmottagning bokas via Lidingö stads kundcenter på telefon 08-731 30 00.

Särskild röstmottagning på vård- och omsorgsboenden

Söndagen den 4 september tar valkansliet emot förtidsröster på sju olika omsorgs- och vårdboenden och servicehus på Lidingö, så kallad särskild röstmottagning. Dessa röstningslokaler har begränsat tillträde och röstmottagningen är främst avsedd för dem som bor där, samt för anhöriga och personal.

Förtidsrösta på Lidingö, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan