Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Valinformation till politiker

Valnämnden har tagit beslut om hur utläggning och distribution av namnvalsedlar vid valen 2022 ska ske.

I varje röstmottagningslokal ska det finnas både namnvalsedlar och partivalsedlar och valnämnden ansvarar för att lägga ut dem i valsedelsställ enligt placeringsförslag. Partiföreträdarna lämnar sina namnvalsedlar (där deltagande sker) till anvisad plats i stadshuset. Valnämnden fördelar sedan så att så att det till varje valdistrikt skickas ut 500 namnvalsedlar för varje parti som fick mer än en procent av rösterna vid de två senaste valen till riksdagen.

Valnämnden ansvarar också för att lägga ut namn- eller partivalsedlar för övriga partier som inte uppnått denna procent.

Distribution av namnvalsedlar

Valnämnden tar emot maximalt 16 000 namnvalsedlar för varje parti och val för de som vill ha hjälp med distribution till vallokaler, röstningslokaler, särskild röstmottagning och ambulerande röstning. Partiernas inlämnade valsedlar fördelas jämnt mellan Lidingö stads 26 valdistrikt och övriga två röstmottagningslokaler.

Distribution av valsedlar för övriga partier sker under förutsättning att önskemål om detta har anmälts.

Förutom namnvalsedlarna kommer valnämnden att distribuera ut samma antal partivalsedlar som anges ovan.

Partierna ansvarar för att lämna sina namnvalsedlar till stadshusets lastkaj (bussgatan) enligt följande:

  • Leverans sker vardagar klockan 08.00–16.00.
  • Adress: Lejonvägen 15 A (lastkaj).
  • Vid ankomst, ring telefonnumret som står angivet på lastkajen och invänta att vaktmästare kommer och tar emot leveransen.
  • Leverans senast den 15 augusti 2022.

Partier som inte levererar till den angivna platsen ansvarar själva för distribution av sina namnvalsedlar till alla röstmottagningslokaler.

Valnämnden ansvarar för ordningen i valsedelställen men alla partierna ansvarar sedan själva för distribution av eventuellt flera namnvalsedlar till respektive röstmottagningslokal. När valsedlar lämnas av partiföreträdare i vallokalerna ska valsedlarna lämnas i neutrala kassar utan partisymboler till röstmottagarna. Partiföreträdare som går in i ett röstmottagningsställe för att kontrollera valsedlarna ska ta av sig partisymboler, partijackor och eventuella banderoller eller dylikt. Det är inte röstmottagarnas ansvar att meddela partierna att valsedlarna tagit slut.

Kampanjmaterial vid röstmottagningsställen

Ett parti får inte sätta politiskt kampanjmaterial eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val inom en radie av 20 meter från entréerna till röstmottagningsställen. Med detta avses valaffischer, utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier, muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning.

Utdelning av valsedlar

Passiv valsedelsutdelning

Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. Valsedelsutdelare ska stå utanför entrén och får bära banderoll som visar på partitillhörighet. Valsedelsutdelarna ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén. Partierna får endast dela ut valsedlar till väljarna, inget annat kampanjmaterial.

Utdelning av valsedlar vid de särskilda röstmottagningsställena

Söndagen före valsöndagen kommer valkansliet ta emot förtidsröster vid sju olika servicehus/äldreboenden. Flertalet av platserna har låsta dörrar och lokalerna är svåra att avgränsa för utdelning av valsedlar. Nämnden rekommenderar därför att partierna inte har någon utdelning av valsedlar under denna röstmottagning. Valkansliet ombesörjer utläggning av valsedlar för partier som fick mer än en procent vid något av de två senaste valen. Utläggning sker även för övriga partier som anmält önskemål om att deras valsedlar ska läggas ut.

Kontakt
Till toppen av sidan